Introduksjonstilbod              DNEye Scanner

 Alver Optikk DNEye Rodenstock

Vår nyaste investering er DNEye scanner. Dette er ei maskin som ved hjelp av meir enn 4500 målepunkt i auget byggjer ein biometrisk modell av auget ditt. Denne dannar grunnlaget for at glaset vert bygd til ditt auge. På den måten er glaset unikt tilpassa deg og ditt syn. 
I veke 46 og 47 har me introduksjonstilbod på våre beste brilleglas frå Rodenstock.

Kr 2000,- i rabatt på våre beste progressive brilleglas

Kr 1000,- i rabatt på våre beste  einstyrke brilleglas

 Samanlikna med standard brilleglass gjer dette at du får:

·         optimalt syn i alle blikkretningar
·         større synsfelt
·         skarpare kontrastar
·         dynamiske og naturlege synsintrykk
·         betre nattsyn 

 Klikk på link for meir info om DNEye Scanner | Rodenstock